«دوفصلنامۀ علمی-تخصصی «زبان و شناخت
مجلۀ انجمن علمی زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

مجلۀ علمی-تخصصی «زبان و شناخت»، وابسته به انجمن علمی-دانشجویی زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی و شاخه‌های میان‌رشته‌ای وابسته، و در قالب‌های زیر مقاله می‌پذیرد:
- مقالات پژوهشی
- مقالات مروری-ترویجی
- مقالات ترجمه
- معرفی و نقد کتاب‌ها و مقالات مربوط به زبان‌شناسی و حوزه‌های وابسته
- معرفی وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با زبان‌شناسی

از فرهیختگان گرامی دعوت می‌شود مقالات ارزشمند خود را به آدرس الکترونیکی مجله ارسال نمایند.

 

شمارۀ جاری: بهار و تابستان 1398

 

 

 

 

اعضای هیئت تحریریه

 

دکتر فردوس آقاگل‌زاده، استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ارسلان گلفام، دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حیات عامری، استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سحر بهرامی، استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اردشیر ملکی مقدم، دانشور گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رامین گلشایی، استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا

صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

مدیرمسئول:
سردبیر:
ویراستاران فنی:

 

طرح جلد: محمد محرابی

 

 

 

ارسال مقاله

دوفصلنامۀ علمی-تخصصی «زبان و شناخت» در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی، اعم از نحو و رده‌شناسی، زبان‌شناسی شناختی، معناشناسی، آواشناسی و واج‌شناسی، صرف، تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان، مقاله می‌پذیرد. همچنین از مقالات مروری، معرفی و نقد کتاب­، معرفی شاخه‌های میان‌رشته‌ای زبان‌شناسی، و نیز معرفی وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با زبان‌شناسی، استقبال می‌شود.
بدیهی است آثار ارزشمند ارسالی پس از طی مراحل داوری، به چاپ خواهد رسید.

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود در تدوین مقالۀ خود، موارد عنوان‌شده در شیوه‌نامۀ مجله را لحاظ کرده و پس از اعمال آنها، مقاله را در قالب یک فایل WORD به آدرس الکترونیکی مجله ارسال نمایند.

 

تماس با مجله

  • نشانی:
    تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان‌شناسی